Om os

Om os

 OM SOLVARME:

Kontakt os her for yderligere information eller med ønsker om at lave gæsteindlæg på siden:

  Solen skinner 1.800 timer om året. Energien stråler ned over os året rundt, uanset om vi vælger at bruge den eller ej. Virkningen er naturligvis kraftigst om sommeren, når solen står højt, men solens stråler trænger også igennem om vinteren, eller når det er overskyet.

  Et solvarmeanlæg udnytter solens energi til opvarmning af vand. I sommer- månederne kan solvarmeanlægget give tilstrækkelig energi til at varme alt det vand op, som en familie har brug for. Resten af året giver solvarmen et tilskud til husets energiforsyning ved at forvarme vandet i varmtvandsbeholderen. Samlet kan solvarmen levere 60-70% af den energi, en familie har brug for til opvarmning af varmt vand. Solen er ren, vedvarende energi – det handler bare om at bruge den.

  Der er i dag over 30.000 solvarmeanlæg i brug i Danmark, og antallet er stadig stigende. Langt de fleste bruges til at varme vand til den daglige husholdning: bad, opvask m.m. Og det er også muligt at få solvarmeanlæg til opvarmning af huset f.eks. via gulvvarme. Solvarme kan meget enkelt bruges sammen med husets øvrige energikilde, uanset om der er tale om naturgas, oliefyr, brændefyr eller elvarme.

   

  Sådan virker det 

  Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb uden at udsende CO2 eller andre skadelige stoffer til atmosfæren. Anlægget består udendørs af en eller flere solfangere, som forbindes med varmtvandsbeholderen inde i huset. Solfangeren indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler og pumpes herfra til varmtvandsbeholderen. Her afgiver det sin varme og løber retur til solfangeren.

  Økonomi 

  Et solvarmeanlæg til et enfamiliehus koster typisk 25-45.000 kr. i anskaffelse. Herefter vil du årligt kunne spare fra 1000-2500 kr. i energiudgifter, afhængig af hvilken form for energiforsyning du har.

  Den forventede levetid for et solvarmeanlæg er på 20 år, dog kan varmtvandsbeholderen og hjælpeudstyr som pumper have en kortere levetid, normalt på 10-20 år. Anskaffelse af et solvarmeanlæg vil økonomisk være særlig fordelagtigt, hvis det installeres samtidig med udskiftning af f.eks. den gamle varmtvandsbeholder, en ældre kedel eller ved omstilling fra elvarme til andre former for opvarmning. Prisen på solvarmeanlægget kan i sådanne tilfælde omtrent blive halveret.

  Ydelse og økonomi (samt minilån)

  Med solvarmekalkulatoren kan du få et overslag over ydelse og økonomi for solvarmeanlæg større end anlæg til enfamiliehuse

  Sådan kan solfangere placeres 

  Solfangerne kan placeres overalt, når blot der er skyggefrit. Man får det største udbytte, hvis solfangeren er vendt direkte mod syd, og hældningen er mellem 30 og 60 grader. Hvis underlaget er fladt, kan man hæve solfangeren ved hjælp af et stativ.

  Ofte anbringes solfangerne på taget af huset, fordi der er god plads og sjældent skygge. Men hensynet til husets udseende spiller også en rolle for placeringen. I mange huse af ældre type er det f.eks. en smukkere løsning at placere solfangerne andre steder end på taget. Og når man bygger nye huse, har man fra starten frie hænder til at indpasse solfangerne i glasfacader, tilbygninger m.m.

  Energistyrelsen har i samarbejde med en gruppe arkitekter udgivet en brochure med vejledning i placering af solfangere. Brochuren hedder “Solvarme i Danmark – solfangeren og énfamiliehuset” udgivet 1997 og fås hos Energistyrelsen eller eventuelt hos Energitjenesten.  

   Princippet i et solvarmeanlæg (diverse komponenter er ikke vist – såsom sikkerhedsventiler m.v)